Voorwaarden

Wat komt in aanmerking voor een bijdrage van Berg Talent :

 1. Een lidmaatschap bij een gerenommeerde instelling of opleiding in het buitenland.
 2. Een kortdurende studie, (zomer)cursus, workshop of masterclass in Nederland of in het buitenland.
 3. Een aantal privélessen bij een andere docent of trainer dan de vaste eigen begeleiding.
 4. Ondersteuning in de kosten die noodzakelijk zijn om het bovenstaande mogelijk maken (denk aan reizen, vervoer, tijdelijke huisvesting en materialen).

Voor alle aanvragers van een bijdrage gelden alle volgende voorwaarden:

 • Aanvrager is niet jonger dan 11 jaar en niet ouder dan 17,5 jaar;
 • Aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of staat tenminste drie jaar voorafgaande aan de aanvraag in het Nederlandse bevolkingsregister ingeschreven als inwoner van Nederland;
 • Aanvrager is aantoonbaar toegelaten tot de gewenste opleiding of instelling;
 • Aanvrager kan documenten overleggen waaruit blijkt dat de draagkracht van aanvrager (persoonlijke of gezinssituatie) niet toereikend is (deze kunnen ook afkomstig zijn van andere instanties zoals gemeentes, culturele & educatieve instellingen of sportbonden);
 • De deelname waarvoor de aanvraag wordt gedaan start niet binnen een termijn van twee maanden na de uiterste inleverdatum.

Bijdrage

Voltijdopleiding

 • De bijdrage van Berg Talent bedraagt ten hoogste 90% van de met de opleiding gemoeide kosten;
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de opleiding gemoeide kosten.

Kortdurende studie, cursus, workshop of masterclass

 • De bijdrage van Berg Talent bedraagt ten hoogste 90% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten;
 • De eigen bijdrage van de aanvrager bedraagt tenminste 10% van de met de studie, cursus, workshop of masterclass gemoeide kosten.

Beperkingen

 • Een studiebeurs wordt uitsluitend verleend aan uitvoerenden;
 • Een studiebeurs wordt uitsluitend verleend aan individuele deelnemers en niet aan teams;
 • Voor stages tijdens een opleiding kan geen studiebeurs worden aangevraagd;
 • Een studiebeurs wordt uitsluitend verleend indien is aangetoond dat de draagkracht ontoereikend is;
 • Een bijdrage voor het volgen van een kortlopende (zomer)cursus, workshop of masterclass wordt voor maximaal drie achtereenvolgende jaren toegekend.

Een studiebeurs aanvragen doe je hier.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.